Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Det europæiske naboskabsinstrument (ENI)

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) sigter mod at støtte politiske, økonomiske og sociale reformprocesser i følgende nabolande til EU: Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Egypten, Georgien, Hviderusland, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Moldova, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Tunesien og Ukraine. ENP sigter mod at styrke velstanden, stabiliteten, sikkerheden, markedsøkonomien og bæredygtig vækst gennem vedvarende dialog med hvert partnerland.

Partnerlandene indgår aftale med EU om en ENP-handlingsplan, der dokumenterer deres engagement i demokrati, menneskerettigheder, retsstatsprincippet, god forvaltning, markedsøkonomiprincipper og bæredygtig udvikling. Handlingsplaner, der opstiller kortsigtede og mellemsigtede prioriteter for hvert partnerland, er blandt de vigtigste instrumenter i denne politik. Selv om handlingsplanerne er tilpasset til hvert af nabolandene, henviser de generelt til en række fælles aktiviteter lige fra politisk dialog til handelsrelaterede spørgsmål og økonomisk og socialt samarbejde.

For perioden 2014-2020 finansieres den europæiske naboskabspolitik af det europæiske naboskabsinstrument (ENI), der erstatter det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), som har eksisteret siden 2007. I overensstemmelse med den nye naboskabspolitik, der blev lanceret i 2011, er ENI's støtte primært rettet mod:

 • fremme af menneskerettigheder og retsstatsprincippet, etablering af et velforankret og bæredygtigt demokrati og udvikling af et velfungerende civilsamfund
 • bæredygtig og inklusiv vækst og økonomisk, social og territorial udvikling, herunder gradvis integration i EU's indre marked
 • mobilitet og mellemfolkelige kontakter, herunder udvekslinger af studerende, civilsamfund
 • regional integration, herunder grænseoverskridende samarbejde

Det samlede 7-årige budget for ENI er 15,4 mia. EUR (2014-priser).