Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) støtter EU's politik for udvikling af landdistrikterne. Med henblik på dette finansierer den programmer for udvikling af landdistrikterne i EU's medlemsstater og regioner. Programmerne udformes i et samarbejde mellem Europa-Kommissionen og medlemsstaterne under hensyntagen til de strategiske retningslinjer for politikken for udvikling af landdistrikterne, som Rådet har vedtaget, og prioriteringerne i de nationale strategiplaner.

I programmeringsperioden 2014-20 er ELFUL for første gang specifikt medtaget i de politiske rammer for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF) og er omfattet af forordningen om fælles bestemmelser (1303/2013).

I programmeringsperioden 2014-20 fokuserer fonden på tre hovedmål:

 • fremme af landbrugets konkurrenceevne
 • sikring af en bæredygtig forvaltning af naturressourcer og foranstaltninger på klimaområdet
 • skabelse af en afbalanceret territorial udvikling af økonomier og samfund i landdistrikterne, herunder skabelse og bevarelse af beskæftigelse.

Samhørighedspolitikken spiller også en central rolle for støtten til den økonomiske genopretning af landdistrikterne, idet den supplerer de foranstaltninger, der modtager støtte fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.