Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Europa 2020-strategien

Europa 2020 er EU's tiårige strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Med henblik på at nå denne målsætning er der opstillet fem ambitiøse mål, som omfatter beskæftigelse, forskning og udvikling, klimaforandringer og energimæssig bæredygtighed, uddannelse og bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse.

Samhørighedspolitikken støtter finansielt Europa 2020-strategien. Derfor er støtten i programmeringsperioden 2014-20 rettet mod 11 tematiske mål, der bidrager til gennemførelse af Europa 2020-målene. En bestemt andel af investeringerne skal rettes mod disse tematiske mål. Takket være den tematiske målretning anvendes midlerne under samhørighedspolitikken på en måde, der hjælper Europa med at blive mere innovativt, effektivt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt.