Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

EU’s Solidaritetsfond

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet i 2002 og har til formål at reagere hurtigt, effektivt og fleksibelt på nødsituationer efter større naturkatastrofer. Fonden griber især ind ved naturkatastrofer, der har alvorlige følger for levevilkår, det naturlige miljø eller økonomien i en eller flere regioner i en medlemsstat eller et kandidatland, som allerede har indledt tiltrædelsesforhandlinger.

Bistand fra fonden ydes i form at et enkelt, samlet tilskud uden medfinansieringskrav, som supplerer de offentlige midler fra modtagerlandet selv. EUSF har et maksimalt årligt budget på 500 mio. EUR plus et eventuelt restbeløb fra det foregående år.

Yderligere oplysninger