Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

ESPON (europæisk observationscenter for fysisk og funktionel udvikling)

ESPON er et program for anvendt forskning, der har til formål at støtte udformningen af politikker for territorial udvikling i Europa. Med henblik herpå frembringer programmet vidtrækkende og systematiske data om territoriale tendenser vedrørende forskellige økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter med henblik på at identificere potentialet hos regioner, byer og større områder og de økonomiske udfordringer, de står over for.

ESPON-aktiviteterne dækker alle EU's medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og omfatter mere end 130 organer over hele kontinentet. Det gennemfører forskellige typer undersøgelser (tematiske, politiske virkninger, tværtematiske, videnskabeligt netværksarbejde, kapacitetsopbygning) og frembringer territoriale data i form af statistikker, analyser og kort. En af de store udfordringer for ESPON er derfor at gøre dette materiale tilgængeligt og forståeligt for de lokale politiske beslutningstagere. På EU-niveau udgør resultaterne af ESPON-forskningen en kilde til sammenlignelige oplysninger, der kan bruges til at forbedre EU's konkurrenceevne og sikre en bæredygtig udvikling i EU.

I programmeringsperioden 2014-20 vil ESPON fungere som en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS). Programmet er især fokuseret på det 11. tematiske mål: Udvidelse af offentlige myndigheders og aktørers institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Yderligere oplysninger