Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Miljø

Den Europæiske Unions miljøpolitik har til formål at bevare, beskytte og forbedre miljøet for de nulevende og kommende generationer og at fremme principperne om bæredygtig udvikling.

Med henblik på dette defineres der tre hovedmål i EU's miljøhandlingsprogram frem til 2020: at beskytte, bevare og udvide EU's naturlige kapital, at gøre EU til en ressourceeffektiv, grøn og konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi og at beskytte EU's borgere mod miljørelateret pres på og risici for sundhed og velfærd.

Initiativer og programmer, der gennemføres under samhørighedspolitikken for 2014-20, bidrager til at nå disse mål. Fire af de 11 tematiske mål, der udgør fokus for investeringerne under de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), bidrager direkte til miljøpolitikken. Navnlig samhørighedspolitikken har til formål at støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi, fremme tilpasning til klimaændringer og risikoforebyggelse og -styring samt beskytte og bevare miljøet og fremme ressourceeffektivitet samt fremme bæredygtig transport.

Projekter, der søger finansiering via politikkens finansieringsinstrumenter, skal desuden skitsere, hvordan deres forslag kan påvirke miljøet, og påvise, at de vil bidrage til en bæredygtig udvikling.