Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Udvidelse

Udvidelse henviser til de bølger af nye medlemmer, der kommer med i EU. 22 lande har indtil videre sluttet sig til de seks lande, der grundlagde De Europæiske Fællesskaber (Belgien, Frankrig, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Tyskland):

 • 1973: Danmark, Det Forenede Kongerige, Irland
 • 1981: Grækenland
 • 1986: Portugal, Spanien
 • 1995: Finland, Sverige, Østrig
 • 2004: Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Ungarn
 • 2007: Bulgarien, Rumænien
 • 2013: Kroatien

Island, Montenegro, Serbien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Tyrkiet har status som kandidatlande. I øjeblikket foregår der tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet, Montenegro og Serbien, mens forhandlingerne med Island er sat i bero. De øvrige lande på Vestbalkan er potentielle kandidatlande (Albanien, Bosnien og Hercegovina, Kosovo*).

I perioden 2014-2020 er instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) EU's finansielle instrument i førtiltrædelsesprocessen. Der ydes bistand på grundlag af tiltrædelsespartnerskaber med kandidatlandene og europæiske partnerskaber med de potentielle kandidatlande.

* Denne betegnelse foregriber ikke holdninger til status og er i overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 og Den Internationale Domstols udtalelse om Kosovos uafhængighedserklæring.