Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Beskæftigelse

EU lægger vægt på at sørge for, at Europa fortsat skal indtage en førerposition i den globale økonomi, og søger at spille sin rolle for at skabe de rette betingelser for gennemførelsen af målene i Europa 2020-strategien, der har til formål at skabe intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Drivkraften bag Europa 2020-strategien og den supplerende europæiske beskæftigelsesstrategi er behovet for at løse arbejdsløshedsproblemet. EU er særdeles opmærksom på, at mange menneskers liv ødelægges af arbejdsløshed. Ved at skaffe flere i arbejde får det europæiske samfund desuden hjælp til at klare demografiske forandringer – der er brug for skatteindtægter fra mennesker i arbejde for at finansiere de stigende udgifter til pensioner og sundhedsvæsen.

I denne forbindelse søges der via Europa 2020-strategien at opnå en beskæftigelsesfrekvens – andelen af Europas befolkning i den arbejdsdygtige alder, der er i beskæftigelse – på 75 % i 2020. Ungdomsarbejdsløsheden udgør en særlig udfordring, som løses ved hjælp af en række forskellige foranstaltninger såsom ungdomsgarantien, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ungdomsbeskæftigelsespakken.

Samhørighedspolitikken er en af de største poster på EU's budget og er et vigtigt finansieringsinstrument, der bidrager til gennemførelsen af Europa 2020-målene. Med henblik på at sikre, at investeringerne er korrekt fokuseret, har Kommissionen og medlemsstaterne fastlagt 11 tematiske mål for struktur- og samhørighedsfondene, der bidrager til opfyldelsen af Europa 2020-målene.