Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Økonomisk og social samhørighed

Økonomisk og social samhørighed er et udtryk for solidariteten mellem EU's medlemsstater og deres regioner og har til formål at sikre en afbalanceret socioøkonomisk udvikling i hele EU.

Økonomisk og social samhørighed gennemføres via EU's samhørighedspolitik, der blev indskrevet i EF-traktaten med Maastrichttraktaten fra 1992. Samhørighedspolitikken mindsker de strukturelle forskelle mellem regioner og medlemsstater gennem en række forskellige operationer, der finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF)og Samhørighedsfonden.

Hvert tredje år fremlægger Europa-Kommissionen en rapport om fremskridt for gennemførelsen af økonomisk og social samhørighed og EU-politikkernes rolle i denne proces. For programmeringsperioden 2014-20 er samhørighedspolitikken EU's næststørste budgetpost med en samlet bevilling på 351,8 mia. EUR (2014-priser). I denne periode vil samhørighedspolitikken fortsat yde støtte til regioner, der ikke har gennemført processen med økonomisk og social konvergens i faste priser, og den vil samtidig arbejde på at nå EU's mål i Europa 2020-strategien til fremme af intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.