Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Koordinationsudvalget for de europæiske struktur- og investeringsfonde

Koordinationsudvalget for de europæiske struktur- og investeringsfonde (COESIF) er et stående udvalg under Europa-Kommissionen. Det har til opgave at diskutere problemer vedrørende gennemførelsen af forordningerne for struktur- og investeringsfondene (ESIF). Udvalget mødes normalt en gang om måneden, og møderne ledes af Europa-Kommissionen. Der deltager ligeledes embedsmænd fra medlemsstaterne.