Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Attesteringsmyndighed

En attesteringsmyndighed er ansvarlig for at garantere, at udgiftserklæringer og betalingsanmodninger er præcise og redelige, inden de indsendes til Europa-Kommissionen. Forvaltningen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden sker i samarbejde med medlemsstaterne, regionerne og andre formidlingsorganer. En attesteringsmyndighed udpeges af en eller flere af de ovennævnte grupper for hvert af de operationelle programmer, der medfinansieres af disse fonde.

Attesteringsmyndighedernes specifikke ansvarsområder omfatter:

 • Attestering af udgifternes overensstemmelse med nationale regler og kriterier samt EU's regler og kriterier
 • Sikring af, at der modtages tilstrækkelige oplysninger fra de relevante forvaltningsmyndigheder som godtgørelse for deres krav
 • Hensyntagen til revisionsrapporter
 • Føring af elektroniske registre
 • Føring af regnskab over ubrugte/inddrevne midler, der skal tilbagebetales til Kommissionen