Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet

Additionalitet er et af hovedprincipperne for anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde. Ifølge dette princip må bidrag fra fondene ikke træde i stedet for en medlemsstats offentlige eller tilsvarende strukturudgifter i de regioner, der er omfattet af dette princip. De økonomiske bidrag fra struktur- og investeringsfondene må med andre ord ikke føre til en reduktion af de nationale strukturudgifter i de pågældende regioner, men skal adderes til de nationale offentlige udgifter. Overholdelsen af additionalitetsprincippet kontrolleres i de medlemsstater, hvor mindre udviklede regioner rummer mindst 15 % af befolkningen som følge af omfanget af de økonomiske ressourcer, de tildeles.

I begyndelsen af programmeringsperioden fastsættes det udgiftsniveau, som medlemsstaten skal opretholde igennem programmeringsperioden, i partnerskabsaftalen (»ex ante«-verifikation). Kommissionen verificerer de enkelte medlemsstaters overholdelse af additionalitetsprincippet midtvejs i programmeringsperioden i 2018 og efter periodens afslutning i 2022.

Yderligere oplysninger