Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Tiltrædelsesforhandlinger

Tiltrædelsesforhandlingerne skal afsluttes, før en ny medlemsstat kan komme med i Den Europæiske Union.

Forhandlingerne foregår mellem ministre og ambassadører for EU-regeringerne og kandidatlandet ved en såkaldt regeringskonference.

Den første fase omfatter en grundig screening af kandidatlandets lovgivning. Derefter forhandles der metodisk gennem hele EU-lovgivningen, som kandidatlandet skal vedtage, gennemføre og håndhæve. Forhandlingerne drejer sig også om andre rettigheder og forpligtelser, som alle medlemsstater skal anerkende – disse kaldes for gældende fællesskabsret.

De politiske og økonomiske reformer, som kandidatlandet gennemfører, overvåges og vurderes regelmæssigt, og forhandlingstempoet bestemmes af resultaterne. Først når alle parter er tilfredse, afsluttes processen med underskrivelse og ratificering af en tiltrædelsestraktat.

Under processen med tiltrædelsesforhandlingerne kan kandidatlande og potentielle kandidatlande modtage støtte via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA). Dette omfatter en række grænseoverskridende programmer sammen med EU's medlemsstater, som nøje afspejler strukturfondenes funktion.

I øjeblikket foregår der tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro, Serbien og Tyrkiet. Der er også indledt forhandlinger med Island, men de er i øjeblikket sat i bero.