Ordliste

Flere værktøjer

 

  A-Z 
 • A 
 • B 
 • C 
 • D 
 • E 
 • F 
 • G 
 • I 
 • M 
 • N 
 • O 
 • P 
 • R 
 • S 
 • T 
 • U 

Additionalitet Attesteringsmyndighed
Beskæftigelse Betalinger
Bjergområder Budget
Bæredygtig udvikling De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF)
Delt forvaltning Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)
Den Europæiske Socialfond (ESF) Den europæiske beskæftigelsesstrategi (EBS)
Det europæiske naboskabsinstrument (ENI) ESPON (europæisk observationscenter for fysisk og funktionel udvikling)
EU-program for fred og forsoning 2014 – 2020 (PEACE) EU’s Solidaritetsfond
Europa 2020-strategien Europæiske grupper for territorialt samarbejde (EGTS)
Evaluering Finansielle instrumenter
Finansielle korrektioner Forhåndsbetingelser
Forordninger Forvaltningsmyndighed
Frigørelse Globaltilskud
INTERACT INTERREG EUROPE
Inddrivelse af midler Information og offentliggørelse
Innovation Instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA)
Interregionalt samarbejde Kontrol og revision
Koordinationsudvalget for de europæiske struktur- og investeringsfonde Lige muligheder
Medfinansieringssats Miljø
Mål om regional konkurrenceevne og beskæftigelse N+2
NUTS Northern Ireland Task Force
Operationelt program Overvågning
Overvågningsudvalg Partnerskab
Partnerskabsaftale (PA) Programmering
Proportionalitet Præstationsramme
RegioStars-priser Regioner for økonomisk omstilling
Regionerne i den yderste periferi Regionsudvalget
Revisionsmyndighed Samhørighedsfonden
Samhørighedspolitik Samhørighedsrapport
Statsstøtte Subsidiaritet
Svig Teknisk bistand
Territorial samhørighed Tiltrædelsesforhandlinger
Transeuropæiske net (TEN-net) Transport
Tværnationalt samarbejde URBACT – Programmet for netværk til byudvikling
Udgifters støtteberettigelse Udvidelse
Økonomisk og social samhørighed