Byudvikling

Byer ses som både kilden til og løsningen på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer, vi oplever nu til dags. Over to tredjedele af EU's befolkning bor i byområder, hvor omkring 80 % af energiforbruget anvendes og op til 85 % af Europas BNP genereres. Disse byområder er motorerne i den europæiske økonomi, og de virker som katalysatorer for kreativitet og innovation i hele unionen. Det er dog også her, at hårdnakkede problemer som f.eks. arbejdsløshed, isolation og fattigdom er mest alvorlige. Bymæssige politikker har derfor bredere betydning på tværs af grænserne, og derfor er byudvikling en vigtig del af EU's regionalpolitik.

Samhørighedspolitikkens bymæssige dimension

I perioden 2014-2020 vil den bymæssige dimension være selve kernen i samhørighedspolitikken. Mindst 50 % af EFRU's ressourcer i denne periode vil blive investeret i byområder. Denne andel kan vise sig at blive større senere i perioden. Omkring 10 mia. EUR fra EFRU tildeles direkte integrerede strategier for bæredygtig byudvikling. Desuden vil ca. 750 byer få mulighed for at gennemføre disse integrerede strategier for bæredygtig byudvikling.

Lær mere om, hvordan europæiske byer har gavn af EU's regionalpolitik, eller om, hvad der sker med samhørighedspolitikken i dit medlemsland.