Social inklusion

EU's samhørighedspolitik støtter social inklusion af handicappede, unge og ældre arbejdstagere, ufaglærte, vandrende arbejdstagere og etniske minoriteter som f.eks. romaer, mennesker, der bor i dårligt stillede områder, og kvinder på arbejdsmarkedet. Den støtter Europe 2020-strategien, der sigter mod at fjerne risikoen for fattigdom for mindst 20 mio. mennesker.

Flere værktøjer

 

Social inklusion er en af de 11 prioriteter for samhørighedspolitikken i 2014-2020 (»tematisk mål 9«).

Den sociale investeringspakke, vedtaget i 2013, skitserer de reformer, der er behov for i medlemsstaterne for at sikre mere hensigtsmæssige og bæredygtige sociale politikker gennem investering i menneskers kvalifikationer og færdigheder. Den indeholder også nogle nøglebudskaber, der skal tages i betragtning i forbindelse med modernisering af de sociale politikker og tilpasning af dem til de nye udfordringer, herunder via de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020