SMV'ers konkurrenceevne

Små og mellemstore virksomheder er afgørende for EU's økonomi og tegner sig for over 99 % af de europæiske virksomheder og to tredjedele af arbejdspladserne i den private sektor. De europæiske struktur- og investeringsfonde vil stille over 450 mia. EUR til rådighed i medlemsstaterne i perioden 2014-2020 til finansiering af investeringer i forbedrede jobmuligheder og øget vækst.

Flere værktøjer

 

Forbedring af SMV'ernes konkurrenceevne er et af de 11 tematiske mål for Samhørighedspolitikken i perioden 2014-2020. Der vil også blive foretaget yderligere investeringer i SMV'er under andre tematiske mål, særlig forskning og innovation, lavemissionsøkonomien og informations- og kommunikationsteknologier. 57 mia. EUR eller omkring 20 % af finansieringen fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) vil blive afsat eksplicit til SMV'er. Den øgende brug af finansielle instrumenter, der mobiliserer yderligere midler fra EU samt nationale og regionale midler i finansieringsperioden 2014-2020, forventes også at komme SMV'erne til gode.

Disse investeringer vil hjælpe SMV'er til:

 • At få adgang til finansiering til investeringer via støtte, lån, lånegarantier, risikovillig kapital osv.
 • At drage fordel af målrettet erhvervsstøtte, f.eks. knowhow og rådgivning, informations- og netværksmuligheder, grænseoverskridende partnerskaber.
 • At forbedre deres adgang til globale markeder og internationale værdikæder
 • At udnytte nye kilder til vækst, som f.eks. den grønne økonomi, bæredygtig turisme, sundhedsvæsen og sociale tjenesteydelser, herunder det grå guld, og kulturelle og kreative industrier
 • At investere i mennesker og i organisationer ved at levere praktikorienteret erhvervsuddannelse og uddannelse
 • At etablere værdifulde forbindelser med forskningscentre og universiteter for at fremme innovation

Nye forenklede og fælles regler og foranstaltninger gør det lettere for SMV'er at få adgang til de samhørighedspolitiske midler i 2014-2020. De omfatter:

 • onlineindberetning af, hvordan midlerne er blevet anvendt
 • klarere regler for støtteberettigelse
 • mere målrettede og mindre hyppige revisioner af små operationer
 • bredere anvendelsesområde og forenkling af etablering og adgang til finansielle instrumenter

Øgede investeringer i SMV'er i 2014-2020 bygger videre på de resultater af EU's Samhørighedspolitik, der blev opnået i støtteperioden 2007-2013:

 • Over 95 000 nystartede virksomheder modtog støtte
 • Over 300 000 job blev skabt i SMV'er

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020