SMV'ers konkurrenceevne

Små og mellemstore virksomheder er afgørende for EU's økonomi og tegner sig for over 99 % af de europæiske virksomheder og to tredjedele af arbejdspladserne i den private sektor.

Styrkelse af SMV’ers konkurrenceevne er et af de 11 tematiske mål for samhørighedspolitikken for 2014-2020, men SMV’er modtager også støtte under andre tematiske mål, især forskning og innovation, lavemissionsøkonomi samt informations- og kommunikationsteknologier. Med over 65 mia. EUR eller ca. 20 % af midlerne fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), som er afsat eksplicit til SMV’er, er EFRU en af de vigtigste kilder til støtte til den nye SMV-strategi, der skal fremme »en økonomi, som fungerer for mennesker«. Den stigende anvendelse af finansielle instrumenter, der mobiliserer yderligere europæisk, national og regional finansiering i finansieringsperioden 2014-2020, er også til gavn for SMV’er.

Disse investeringer vil hjælpe SMV'er til:

 • At få adgang til finansiering til investeringer via støtte, lån, lånegarantier, risikovillig kapital osv.
 • At drage fordel af målrettet erhvervsstøtte, f.eks. knowhow og rådgivning, informations- og netværksmuligheder, grænseoverskridende partnerskaber.
 • At forbedre deres adgang til globale markeder og internationale værdikæder
 • At udnytte nye kilder til vækst, som f.eks. den grønne økonomi, bæredygtig turisme, sundhedsvæsen og sociale tjenesteydelser, herunder det grå guld, og kulturelle og kreative industrier
 • At investere i mennesker og i organisationer ved at levere praktikorienteret erhvervsuddannelse og uddannelse
 • At etablere værdifulde forbindelser med forskningscentre og universiteter for at fremme innovation
 • Opret og opskaler nyopstartede virksomheder

Nye forenklede og fælles regler og foranstaltninger gør det lettere for SMV'er at få adgang til de samhørighedspolitiske midler i 2014-2020. De omfatter:

 • onlineindberetning af, hvordan midlerne er blevet anvendt
 • klarere regler for støtteberettigelse
 • mere målrettede og mindre hyppige revisioner af små operationer
 • bredere anvendelsesområde og forenkling af etablering og adgang til finansielle instrumenter

Se efterfølgende evaluering af EFRU-støtte til SMV’er i perioden 2007-2013

Øgede investeringer i SMV'er i 2014-2020 bygger videre på de resultater af EU's Samhørighedspolitik, der blev opnået i støtteperioden 2007-2013:

 • Over 95 000 nystartede virksomheder modtog støtte
 • Over 300 000 job blev skabt i SMV'er

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020