Udvikling af landdistrikterne

De områder, der overvejende er landdistrikter, dækker halvdelen af Europa og repræsenterer ca. 20 % af befolkningen. Størstedelen af landdistrikterne er også blandt de mest tilbagestående regioner i EU med et BNP pr. indbygger, der er væsentligt lavere end EU-gennemsnittet.

For at hjælpe landdistrikterne til at vokse og forbedre beskæftigelsen og levestandarden har EU's politik for udvikling af landdistrikter fastsat tre overordnede mål: fremme af landbrugets konkurrenceevne, sikring af bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og klimatiltag samt en afbalanceret territorial udvikling af landdistrikterne. EU's samhørighedspolitik deler disse mål. Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) og Den Europæiske Socialfond (ESF) arbejder derfor på at supplere Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).