Forskning og innovation

Bæredygtig vækst er i stadig højere grad forbundet med de regionale økonomiers evne til at innovere og forandre sig og dermed tilpasse sig et mere konkurrencepræget miljø i stadig forandring. Dette betyder, at der må gøres en langt større indsats for at udvikle økosystemer, der tilskynder til innovation, forskning og udvikling (F&U) samt iværksætteri, som det fremgår af Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ »Innovation i EU«.

Flere værktøjer

 

Fremme af innovation er derfor et centralt element i de samhørighedspolitiske programmer for 2007-2013, hvor omkring 86,4 mia. EUR eller næsten 25 % af den samlede tildeling går til innovation i bred forstand. Denne forpligtelse styrkes yderligere i den nye 2014-2020 programmeringsperiode, hvor 30 % af de samlede tildelinger vil gå til innovation i bred forstand. I fremtiden vil strategierne for intelligent specialisering også mobilisere alle EU-regionernes potentiale.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020