Forskning og innovation

Bæredygtig vækst er i stadig højere grad forbundet med de regionale økonomiers evne til at innovere og forandre sig og dermed tilpasse sig et mere konkurrencepræget miljø i stadig forandring. Det vil sige, at der skal gøres mere for at oprette økosystemer, der styrker innovation, forskning og udvikling (FogU) samt iværksætteri, hvilket blev understreget i Europa 2020-strategien og dens flagskibsinitiativ Innovationsunionen. Innovation er dermed et centralt element i flere af Kommissionens prioriteter, navnlig en europæisk grøn aftale, en økonomi, som fungerer for mennesker og et Europa, der er klar til den digitale tidsalder.

Flere værktøjer

 

Fremme af innovation er et centralt element i programmerne under samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, hvor ca. 65 mia. EUR går til innovation og forskning. Ca. 30 % af de samlede tildelinger under samhørighedspolitikken bliver investeret i innovation i bred forstand. Intelligente specialiseringsstrategier mobiliserer innovationspotentialet i alle EU-regioner.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020