Sundhed

EU's samhørighedspolitik investerer i sundhed, der er et nøgleaktiv inden for regional udvikling og konkurrenceevne, for at nedbringe økonomiske og sociale forskelle. Investeringerne kan være rettet mod en række forskellige områder som f.eks. Europas aldrende befolkning, sundhedsinfrastruktur og bæredygtige systemer, e-sundhed, sygeforsikring og programmer til fremme af sundhed.

Flere værktøjer

 

Sundhed kan modtage støtte under flere af de 11 prioriteter i samhørighedspolitikken 2014-2020, herunder de tematiske mål 2 - IKT, 3 - SMV'er, 8 - Beskæftigelse, 9 – Social inklusion og 11 – Institutionel kapacitet.

ESI-fondenes investeringer i sundhed hænger nøje sammen med den sundhedspolitiske ramme, herunder behovsvurdering og omkostningseffektivitet.