EU-udvidelse

The Instrumentet for førtiltrædelsesstøtte (IPA) skal hjælpe lande, der ønsker at komme med i EU, med at forberede deres samfund og økonomier, så de bliver klar til medlemskab. Fondens midler vil kunne udnyttes af en række Balkanlande samt Tyrkiet og er et vigtigt instrument i EU’s eksterne politik.

IPA hjælper især kandidatlande og potentielle kandidatlande med institutionsopbygning, udvikling af civilsamfundet og økonomiske og administrative reformer.

Skønt IPA er et instrument i den eksterne politik, betragtes det også som en særlig del af regionalpolitikken, da dets målgruppe er potentielle EU-medlemslande.