Beskæftigelse og arbejdsmarkedet

EU's samhørighedspolitik investerer i beskæftigelse og langsigtet vækst i Europa. Den støtter Europa 2020-strategien, hvis mål er, at 75 % af de 20-64-årige skal være i beskæftigelse i 2020.

Beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet er en af de 11 prioriteter for samhørighedspolitikken i 2014-2020 ("tematisk mål 8").

Der vil blive investeret i aktive arbejdsmarkedspolitikker, selvstændig erhvervsvirksomhed, arbejdsmarkedets institutioner, aktiv og sund aldring, ungdomsbeskæftigelse og andre foranstaltninger beregnet på at sætte skub i beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020