Uddannelse og erhvervsuddannelse

EU's samhørighedspolitik investerer i menneskers kvalifikationer og færdigheder, der har afgørende betydning for Europas konkurrenceevne på længere sigt. Det er også nøglen til at fremme social samhørighed – at bistå alle borgere med at få gavn af de flere og bedre jobs, der tilbydes.

Uddannelse og erhvervsuddannelse er en af de 11 prioriteter for samhørighedspolitikken i 2014-2020 (»tematisk mål 10«).

Den Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) støtter aktiviteter, der bidrager til at:

  • modernisere uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemerne, herunder investeringerne i uddannelsesinfrastruktur
  • nedbringe antallet af elever, der forlader skolen for tidligt
  • fremme bedre adgang til uddannelse af god kvalitet for alle fra folkeskolen til gymnasiet
  • forbedre adgangen til livslang læring
  • styrke erhvervsuddannelsesordninger

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020