Kultur

Kultur er et centralt element i Europas rige arv og historie og spiller en vigtig rolle i forbedringen af steders tiltrækningskraft og styrkelsen af et bestemt steds unikke identitet. Kultur og kreativitet kan være vigtige drivkræfter bag innovation og en vigtig kilde til iværksætteri. Kultur er nøglen til øgede turistindtægter, idet kulturturisme er et af de største og hurtigst voksende turistsegmenter på verdensplan. Kultur spiller også en vigtig rolle i fremme af social inklusion.

Flere værktøjer

 

Hvad er kulturelle og kreative industrier?

Kulturelle og kreative industrier omfatter en forskelligartet samling af forretningsområder, som har både en kulturel og en økonomisk betydning, bl.a.:

 • kunst og arkitektur
 • webdesign og grafisk design
 • udgivelse
 • spil og multimedier
 • musik og underholdningsindustri
 • kunsthåndværk og modedesign
 • film
 • reklame og pr.

Hvorfor investere?

Kultur og kreativitet er ikke begrænset til kunstnerisk værdi. Via anvendelse af EU's struktur- og investeringsfonde kan deres udviklingspotentiale bruges til at skabe job og vækst i Europas regioner og byer. Eksempler:

 • Udviklingen af kreative industriklynger, kreative inkubatorer og digitalisering af kulturelt indhold har vist sig at være særlig gavnlig som drivkræfter bag økonomisk omstilling til en videnbaseret økonomi og videnbaserede tjenester.
 • Investeringer i kultur har via design af nye produkter og tjenester givet ellers hendøende industrier nyt liv. Som en del af bredere regionale innovationsstrategier kan disse investeringstyper give plads til markedsnicher af højere værdi i perifert beliggende regioner.

Programmeringsperioden 2007-2013

Mellem 2007 og 2013 investerede EU over 6 mia. EUR i kulturelle og kreative industrier fordelt på følgende måde:

 • 3 mia. EUR til beskyttelse og bevarelse af vores kulturarv
 • 2,2 mia. EUR til udvikling af kulturel infrastruktur
 • 775 mio. EUR til at støtte kulturelle tjenester

Programmeringsperioden 2014-2020

I programmeringsperioden 2014-2020, hvor der fokuseres kraftigt på en styrkelse af konkurrenceevnen og vækst og job, opfordres de nationale og regionale myndigheder til at: