Konkurrencepolitik

Flere værktøjer

 

Finansiering via samhørigheds- og regionalpolitikken skal overholde reglerne om statsstøtte, hvor dette er relevant.

Artikel 107 i traktaten om EU's funktionsmåde pdf forbyder statsstøtteforanstaltninger, der:

a) indebærer overførsel af statsmidler
b) medfører en økonomisk fordel for virksomheder
c) fordrejer konkurrencen ved at begunstige visse virksomheder frem for andre
d) påvirker samhandelen mellem EU-lande.

For mere detaljerede oplysninger, se Vademecum for statsstøtte pdfEnglish.

Yderligere oplysninger

  • GD for Konkurrence - sider om statsstøtte English
  • Samhørighedspolitikkens svar på den økonomiske krise DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolsk