Tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse

De europæiske regioner vil i stigende grad stå over for de forskellige virkninger af klimaforandringer. Mens 7 % af EU's befolkning bor i oversvømmelsestruede områder, bor 9 % i områder, hvor der er over 120 dage om året uden regn. De kombinerede virkninger af klimaforandringer vil rejse alvorlige spørgsmål generelt i tilknytning til EU-borgernes livskvalitet, men vil også medføre mere specifikke sektorbestemte ændringer i nogle EU-regioner, f.eks. inden for turisme og landbrug.

Flere værktøjer

 

Samhørighedspolitikken yder en vigtig støtte til risikoforebyggelsesindsatsen med henblik på at gennemføre tilpasninger til de aktuelle og fremtidige virkninger af klimaforandringer. Den støtter tilpasningsforanstaltninger ved at fremme økosystembaserede tilgange, udvikle nye infrastrukturer eller opdatere eksisterende infrastrukturer. Den bidrager ligeledes til at udvikle katastrofehåndtering på regionalt og lokalt plan, også for andre typer risici.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020