Temaer

EU's samhørighedsfond støtter projekter inden for en lang række områder.

Støtten under samhørighedspolitikken 2014-2020 fokuserer på 11 tematiske mål. Fire af disse er nøgleprioriteter for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Derudover finansierer EU projekter på en række andre områder og støtter de mest sårbare regioner.

Tematiske mål for EFRU

Læs mere om nøgleprioriteterne for støtten til regionalpolitik:

Medlemsstaterne og regionerne skal afsætte en vis andel af støtten fra EFRU til mindst to af disse nøgleprioriteter:

  • Mindst 80 % af støtten fra EFRU til mere udviklede regioner
  • Mindst 60 % af støtten fra EFRU til overgangsregioner
  • Mindst 50 % af støtten fra EFRU til mindre udviklede regioner.

Andre tematiske mål

Yderligere oplysninger om finansiering af de syv øvrige tematiske mål:

Andre aktivitetsområder

Derudover støtter EU-midlerne til samhørighed projekter inden for følgende områder, hvorved de bidrager til realisering af målene med Europa 2020-strategien for at fremme intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst:

Hvordan bestemte samfunds og regioners særlige behov opfyldes

EU gør en særlig indsats for at opfyldes bestemte regioners og samfunds behov: