Principper

Flere værktøjer

 

Samhørighedspolitikken er baseret på følgende fire hovedprincipper:

Koncentration

Dette princip har tre aspekter:

Programmering

Samhørighedspolitikken finansierer ikke enkeltprojekter. Den finansierer derimod flerårige nationale programmer, der er i overensstemmelse med EU's mål og prioriteter.

For yderligere oplysninger om, hvorledes programmeringen fungerer, se regionalpolitikken trin for trin.

Partnerskab

Hvert program udarbejdes gennem en kollektiv proces, der involverer myndigheder på EU-plan og på nationalt, regionalt eller lokalt plan, arbejdsmarkedets parter og organisationer fra civilsamfundet.

Dette partnerskab gælder på alle trin af programmeringsprocessen, fra design over forvaltning og gennemførelse til overvågning og evaluering.

Denne fremgangsmåde er med til at sikre, at foranstaltningen tilpasses de lokale og regionale behov og prioriteter.

Additionalitet

Finansiering fra EU's strukturfonde må ikke erstatte et medlemslands nationale indsats.

Kommissionen aftaler med hvert land det niveau, som de støtteberettigede offentlige (eller tilsvarende) udgifter skal holdes på i programmeringsperioden, og tjekker overholdelsen heraf midt i perioden (2018) og ved slutningen af perioden (2022).

Formålet er at fastsætte realistiske, men ambitiøse mål for de offentlige strukturudgifter for derved at sikre, at strukturfondenes bidrag virkelig tilføjer en merværdi. Reglen er, at den gennemsnitlige reelle udgift ikke må være mindre end i den foregående programmeringsperiode.

Yderligere information