Er min region dækket (2014-2020)?

Samhørighedspolitikken omfatter alle EU's regioner. De fleste af midlerne er dog øremærket de regioner, hvor der er mest brug for dem: nemlig regioner, hvor BNP pr. indbygger ligger under 75 % af EU-gennemsnittet.

Hvordan defineres regioner? Inden for samhørighedspolitikken anvender man EU's NUTS-system, der inddeler hvert land i tre niveauer af statistiske enheder (NUTS-regioner) efter befolkningstærskler.

Generelle befolkningskriterier for de forskellige NUTS-niveauer:

Niveau Minimum Maksimum
NUTS-niveau 1 3 millioner 7 millioner.
NUTS-niveau 2 800 000 3 millioner
NUTS-niveau 3 150 000 800 000

Samhørighedspolitik støtteberettigelse 2014-2020

Forordning i fuld tekst på EUR-Lex - Støtteberettigede områder


Eligibility 2014-2020

Kort : Strukturfondene 2014-2020 støtteberettigelse pdf


Eligibility 2014-2020

Kort : Samhørighedspolitik støtteberettigelse 2014-20 pdf