Interreg : European Territorial Co-operation

European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg,  is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States. The overarching objective of European Territorial Cooperation (ETC) is to promote a harmonious economic, social and territorial development of the Union as a whole. Interreg is built around three strands of cooperation: cross-border (Interreg A), transnational (Interreg B) and interregional (Interreg C).
Five programming periods of Interreg have succeeded each other:
 INTERREG I (1990-1993) -  INTERREG II (1994-1999) - INTERREG III (2000-2006) - INTERREG IV (2007-2013) - INTERREG V (2014-2020)

Flere værktøjer

 

Nyheder

  Sommerudgaven af Panorama-magasinet kan nu downloades, og hovedartiklen handler om EU’s reaktion på COVID-19-krisen. Vi undersøger investeringsinitiativet som reaktion på coronavirusset plus samt andre finansielle instrumenter, og vi beskriver projekter, der løser problemerne, der hvor de er. Data Point viser mere generelt, hvordan samhørighedspolitikken hjælper regionerne med at investere i sundhedsydelser.

  Vores regionale fokus er denne gang på Emilia-Romagna i Italien. Denne region kombinerer historie og tradition med innovation, og regionsformand Stefano Bonaccini fortæller os hvordan i et eksklusivt interview. Vi fejrer 30 år med Interreg ved at se på dets bidrag til den grønne pagt gennem et bredt udvalg af vellykkede miljøprojekter. Vi ser på revisionssamfundets arbejde og fejrer, at Nordmakedonien har tilsluttet sig EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav.

  Afsnittet »Med dine egne ord« indeholder et bidrag fra Eurocities, et smugkig på dette års uge for regioner i EU. I afsnittet om projekter besøger vi Belgien, Nederlandene, Irland og Det Forenede Kongerige.

  Panorama 73: Emilia-Romagna in line for a smarter future

  Et EFRU-finansieret projekt, som dækker 10 lande i Østersøområdet, hjælper fødevareproducenter i landdistrikter med at opbygge distributionsnetværk, så deres virksomheder kan vokse.

  Baltic Sea Food-projektet skaber overblik over lokalt producerede varer i landdistrikter i 10 lande i Østersøområdet og opbygger kortere forsyningskæder.

  Målet er at hjælpe producenterne med at levere deres varer til restauranter og butikker regelmæssigt og hurtigere. Et eksempel på et resultat af projektet er en side på en dansk cateringvirksomheds websted, hvor fødevareproducenter kan fremvise deres produkter.

  Som en del af projektet besøgte deltagere Esbjerg og Fanø for at udveksle erfaringer. Her vil der blive udviklet to logistikløsninger. Der findes ca. 65 producenter og 60 restauranter i området, som bruger lokale varer.

  Projektet er finansieret af blandt andre Interreg Østersøen. Af budgettets i alt 2,4 mio. EUR kommer 1,6 mio. EUR fra EFRU. Det kører frem til den 30. september 2020.

  Tilhørende links:

  Oprindelig artikel på www.jv.dk 11/03/2020

  Program/projekt: http://balticseaculinary.com/baltic-sea-food-project


  Forfatter: Heidi Bjerre-Christensen

  Foto: © iStock/fcafotodigital

  I 2020 er det 30 år siden, at Interreg, EU's ikoniske program, der har til formål at fremme det territoriale samarbejde mellem grænseregioner, startede. I lyset af dette jubilæumsår fremsatte kommissæren med ansvar for samhørighed og reformer, Elisa Ferreira, følgende udtalelse:

  "Interreg er et program, der står mit hjerte meget nær. Som et enestående samarbejdsinstrument, der støttes af samhørighedsmidlerne, giver Interreg regioner og lande mulighed for at samarbejde om at løse fælles udfordringer. Interreg-projekter er konkrete eksempler på, at grænser ikke behøver at være barrierer, men kan være en mulighed for vækst og vellykket samarbejde. Takket være mange EU-støttede projekter har Interreg i de sidste 30 år bragt de mere end 170 mio. europæere, der bor i grænseregioner, tættere sammen, forbedret deres liv og skabt nye samarbejdsmuligheder.

  Fejringen af Interregs 30 års fødselsdag sker på et afgørende tidspunkt i EU's historie. Da vi står over for alvorlige globale og lokale udfordringer, er vi nødt til at genvinde borgernes tillid og sikre, at vi skaber resultater. Interreg har nu i 30 år fungeret, så ingen lades i stikken, og for at opbygge Europa trin for trin. Hensigten er at fortsætte denne mission, men også at bruge denne festlige anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, gentænke og puste nyt liv i det, vi betragter som en grundlæggende værdi i Den Europæiske Union: den samarbejdsånd, der drives af den faste overbevisning, at vi er stærkere sammen."

  Baggrund

  Det europæiske territoriale samarbejde, som blev lanceret i 1990 og er bedre kendt som Interreg, er et ikonisk program under samhørighedspolitikken, som skaber rammerne for gennemførelse af fælles aktioner og udveksling af politiske løsningsmodeller mellem nationale, regionale og lokale aktører fra forskellige EU-lande. Det overordnede mål for det europæiske territoriale samarbejde er at fremme en harmonisk økonomisk, social og territorial udvikling i EU som helhed. Interreg er bygget op omkring tre samarbejdsområder: grænseoverskridende samarbejde (Interreg A), tværnationalt samarbejde (Interreg B) og interregionalt samarbejde (Interreg C).

  Fem programmeringsperioder af Interreg har efterfulgt hinanden: INTERREG I (1990-1993) — INTERREG II (1994-1999) — INTERREG III (2000-2006) — INTERREG IV (2007-2013) — INTERREG V (2014-2020).

  Interregs samarbejdsprogrammer dækker hele det europæiske kontinent med et samlet budget på mere end 12 mia. EUR, herunder bidrag fra EU og EU-landene, i programmeringsperioden 2014-2020.

  Interregs 30 års jubilæumskampagne vil blive gennemført i løbet af 2020 under temaerne: naboer, miljø og unge. Kampagnen vil gøre status over de hidtidige resultater og se frem mod, hvad der mere kan gøres, og hvad der kan gøres bedre i fremtiden.

  Yderligere oplysninger

Flere nyheder

Introduction

In 1990, Interreg was developed as a Community Initiative in with a budget of just EUR 1 billion covering exclusively cross-border cooperation. Later, Interreg has been extended to transnational and interregional cooperation. For 2014-2020 European territorial cooperation is one of the two goals of Cohesion Policy besides investment for Growth and Job.

Interreg evolution

The 25th anniversary of Interreg has been celebrated in 2015 with a variety of events around Europe. Over the years, Interreg has become the key instrument of the European Union to support cooperation between partners across borders. The aim: to tackle common challenges together and find shared solutions - whether in the field of health, research and education, transport or sustainable energy.

2014-2020 period – Interreg V

In accordance with the new design of the European Cohesion Policy 2014-2020 and the targets set out in Europe 2020, Interreg has significantly been reshaped to achieve greater impact and an even more effective use of the investments. Key elements of the 2014-2020 reform are:
-Concentration
-Simplification
-Results orientation
The fifth period of Interreg is based on 11 investment priorities laid down in the ERDF Regulation contributing to the delivery of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. At least, 80% of the budget for each cooperation programme has to concentrate on a maximum of 4 thematic objectives among the eleven EU priorities:

11 priorities

The fifth programming period of Interreg has a budget of EUR 10.1 billion invested in over 100 cooperation programmes between regions and territorial, social and economic partners. This budget also includes the ERDF allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument).

 • 60 Cross-border – Interreg V-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 6.6 billion.
 • 15 Transnational – Interreg V-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions, as well as some non-EU countries. ERDF contribution: EUR 2.1 billion.
 • The interregional co-operation programme, INTERREG Europe, and 3 networking programmes (Urbact III, Interact III and ESPON) covering all Member States of the EU, as well as Norway and Switzerland and in case of URBACT also Iceland and Lichtenstein. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 500 million.

Interreg Budget

Interreg and inter-regional cooperation 2014-2020: state of play - video recording of the briefing (07/05/2015)

2007-2013 period – Interreg IV

The forth programming period of Interreg had a total budget of EUR 8.7 billion (2, 5 % of the total 2007-13 allocation for cohesion policy). This budget includes the allocation for Member States to participate in EU external border cooperation programmes supported by other instruments (Instrument for Pre-Accession and European Neighborhood Instrument). The budget was distributed as follows:

 • 60 Cross-border – Interreg IV-A, along 38 internal EU borders. ERDF contribution: EUR 5.6 billion.
 • 13 Transnational – Interreg IV-B, covering larger areas of co-operation such as the Baltic Sea, Alpine and Mediterranean regions. ERDF contribution: EUR 1.8 billion.
 • The interregional co-operation programme (INTERREG IVC) and 3 networking programmes (Urbact II, Interact II and ESPON) cover all Member States of the EU. They provide a framework for exchanging experience between regional and local bodies in different countries. ERDF contribution: EUR 445 million.

The European Grouping of Territorial Cooperation

Meetings & Events

Interreg Annual Meeting May 22-23 2019

Interreg Annual Meeting June 18-19 2018

Interreg Annual Meeting April 26-28 2017

Interreg Annual Meeting June 6-7 2016

Interreg Annual Meeting September 15 2015

Interreg Annual Meeting May 19-20 2014

European Territorial Cooperation Annual Meeting 2013

Annual meeting of cross-border programmes 2011

Publications

European Territorial Cooperation: building bridges between people