Nye retningslinjer fra Kommissionen hjælper medlemsstaterne med at udarbejde fornuftige udbudsprocedurer for EU-finansierede projekter

Flere værktøjer

 
06/08/2018

I dag offentliggjorde Kommissionen nye retningslinjer, der skal hjælpe nationale og regionale embedsmænd, som forvalter EU-midler, med at sikre effektive og gennemsigtige procedurer for offentlige udbud af EU-finansierede projekter.

»Det er vigtigt at hjælpe medlemsstaterne med at udarbejde fornuftige udbudsprocedurer for EU-investeringer for at beskytte EU-budgettet mod fejl og sikre maksimal udnyttelse af hver eneste euro, som EU bruger, hvilket direkte er til gavn for borgerne«, sagde EU-kommissær for Regionalpolitik Corina Creţu.

Retningslinjerne dækker processen fra A til Z, lige fra forberedelse og offentliggørelse af udbudsbekendtgørelsen til udvælgelse og evaluering af bud og gennemførelse af kontrakter. For hvert trin indeholder retningslinjerne tips til at undgå fejltagelser samt information om god praksis og nyttige links og skabeloner. De forklarer også, hvordan man får mest muligt ud af de muligheder, der findes i de reviderede direktiver om offentlige udbud fra 2014, dvs. mindre bureaukrati og flere onlineprocedurer, hvilket gør det lettere for små virksomheder at deltage i offentlige udbud, samt muligheden for at indføre nye kriterier for udvælgelsen, så der kan vælges socialt ansvarligt virksomheder og innovative, miljøvenlige produkter.

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) kanaliserer over 450 mia. EUR over i realøkonomien i EU i finansieringsperioden 2014-2020, og halvdelen af dette beløb investeres via offentlige udbud. Det er muligt at hente en infografik om retningslinjerne og flere oplysninger om, hvad Kommissionen gør for at hjælpe medlemsstaterne med at forbedre den måde, de forvalter investering af EU-midler på, på internettet.

Nyheder