Bedre kompetencer for bedre resultater af investering med EU-midler

Flere værktøjer

 
18/12/2017

Europa-Kommissionen hjælper medlemsstaterne og regionerne med at forbedre deres muligheder for at investere EU-midler med bedre resultater gennem styrkelse af deres professionelle og operationelle kompetencer. Et helt nyt værktøj er nu tilgængeligt for alle offentlige institutioner, der deltager i forvaltningen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden – nationale koordineringsorganer, forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndigheder, fælles sekretariater og bemyndigede organer - med det formål at indkredse og tackle mangler med hensyn til kompetencer samt at tilpasse deres uddannelsesstrategier.

Værktøjet, der er udarbejdet af Kommissionens Generaldirektoratet for Regionalpolitik og Bypolitik (GD REGIO), omfatter:

  • EU's kompetenceramme, der indeholder de kompetencer, som forvaltninger og tjenestemænd bør have
  • et webbaseret selvevalueringsredskab, der giver medarbejderne mulighed for at bedømme deres færdighedsniveau for hver kompetence, der kræves i deres jobspecifikke profil. Dette hjælper med at definere fremtidige udviklingsmål.

En vigtig funktion, særligt for offentlige ledere, er muligheden for at samle data fra alle medarbejderes selvevalueringer og derved skabe et overblik over forvaltningen som helhed. Resultaterne kan derfor anvendes som grundlag for lærings- og udviklingsplaner, der skal afhjælpe manglerne.

Dette brugervenlige og fleksible værktøj dækker samtlige kompetencer og kan anvendes i alle typer forvaltninger, uanset størrelse og om de forvalter et sektorspecifikt eller regionalt operationelt program. Værktøjets virkning går langt ud over forvaltningen af midlerne. Det kan også bidrage til et større fokus og en strategisk tilgang til længerevarende kompetenceudvikling, der i sidste ende forbedrer hele forvaltningens funktionsmåde og kvaliteten af de tjenesteydelser, den tilbyder borgere og virksomheder.

At hjælpe EU's medlemsstater og regioner med at forbedre den måde EU-midler forvaltes og investeres på er en af prioriteterne for kommissær med ansvar for regionalpolitik, Corina Creţu. Ifølge den syvende samhørighedsrapport har medlemsstaterne og regionerne brug for institutioner af høj kvalitet, hvis virkningen af samhørighedspolitikkens investeringer skal forstærkes. Tjenestemænd kræver mere sofistikerede operationelle og professionelle kompetencer samt ledelseskompetencer, ikke kun på området for EU-midler men også inden for andre politikområder såsom offentligt udbud, statsstøtte osv.

Se flere oplysninger på:

Nyheder