Regionen Stockholm investerer i bæredygtig byudvikling

Flere værktøjer

 
14/11/2016

Regionen Stockholm er Europas hurtigst voksende by- og hovedstadsregion. I de seneste ti år er regionens befolkning steget med 35 000 - 40 000 mennesker om året.

For at imødekomme den voksende befolknings behov må regionen Stockholm bygge 16 000 nye hjem hvert år, en udfordring som man ønsker at bruge som en mulighed for at fremme bæredygtig byudvikling. Til dette formål bruger man strukturfonde til at investere i en grøn, sund, intelligent, attraktiv og inklusiv by. 

Regionen har for nylig besluttet at investere i to udviklingsprojekter til en samlet værdi af 120 mio. SEK for at styrke bæredygtigt husbyggeri: »Grön BoStad Stockholm« og »Sverige bygger nytt«. Disse to projekter, hvor halvdelen er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond, omfatter centrale elementer i bæredygtig byudvikling. Regionens mål er at drage fordel af den ekspertise, der findes i miljøteknologiske virksomheder, og at fremme innovation og bæredygtig vækst. Desuden mener man, at der er uudnyttet potentiel arbejdskraft blandt relativt nyankomne indvandrere og ikke-indfødte borgere, som den voksende byggeindustri kan få gavn af. 

Gennem projektet Grön BoStad Stockholm vil blandt andre Kungliga Tekniska Högskolan udvikle prøvenanlæg for innovation i miljøteknologiske virksomheder. Målet er at skabe muligheder for udvikling og anvendelse af ny energieffektivitet og lavemissionsteknologi til byggeprojekter i Stockholm-regionens kommuner. Indsatsen vil både involvere og styrke miljøteknologiområdet samt engagere kunder som f.eks. kommuner, distriktsforvaltninger og ejendomsindehavere m.v. og hjælpe med at skabe opmærksomhed på området.

 I projektet Sverige bygger nytt vil den svenske arbejdsformidling sammen med flere kommuner, distriktsforvaltninger, industriforbund og fagforeninger fremme en bredere rekruttering og styrke udbud og tilpasning af færdigheder i byggeindustrien ved at gøre brug af kompetencer hos nyankomne indvandrere og ikke-indfødte borgere. Arbejdet med kerneværdier, godkendelse af færdigheder, sprogstøtte og læring på arbejdspladsen vil blive styrket og bedre tilpasset til job i de fag i byggesektoren, der står overfor mangel på arbejdskraft. 

Udviklingsprojekter understreger behovet i regionen Stockholm for, at de europæiske strukturfonde og investeringsfonde skal bidrage til sammenhængende strategiske initiativer. Dette opnås ved at koncentrere ressourcer, fokusere på erhverv og arbejdskraft, skabe synergieffekt gennem fondene og ved at bruge »Stockholm-modellen« – en ny model for implementering af finansiering. 

Denne nye forvaltningsmodel betyder, at samhørighedspolitikken er tættere knyttet til den samlede regionale vækstpolitik og dens ressourcer i regionen og bidrager til større interaktion og støtte blandt regionale aktører for at skabe sammenhængende strategiske initiativer, hvor de tager både initiativ til og ejerskab for deres indsats. På denne måde vil regionen stadig være i stand at iværksætte og gennemføre store og vigtige projekter, selvom strukturfondenes budget i denne region er blandt de laveste i Europa. 

Jonas Örtquist – sekretariatsleder i partnerskab for strukturfonde, Stockholm-regionen, Sverige

Panorama 58: En EU-dagsorden for byerne

Nyheder