Hvilke hindringer møder I i grænseområder? Kommissionen offentliggør resultaterne af den offentlige høring

Flere værktøjer

 
08/04/2016

I september 2015 søsatte Kommissionen den grænseoverskridende evaluering, som havde til formål at undersøge de hindringer, som personer i grænseområderne stadig møder. En del af denne evaluering var en offentlig høring i hele EU, og resultaterne af denne høring offentliggøres i dag.

Ikke alene identificerede respondenterne tydeligt de tilbageværende problemer på tværs af grænserne, men de blev også bedt om at komme med konkrete forslag til, hvordan vi kan fjerne disse hindringer, og disse forslag er samlet i denne rapport.

Der er fem overordnede hindringer:

  1. retlige og administrative hindringer (manglende anerkendelse af uddannelse og kvalifikationer samt forskelle i socialsikrings-, pensions- og skattesystemer)
  2. sprogbarrierer
  3. besværlig fysisk adgang (mangel på infrastruktur og på integrerede offentlige transportsystemer)
  4. mangel på samarbejde mellem offentlige myndigheder om grænseoverskridende spørgsmål
  5. økonomiske uligheder (forskelle på arbejdsmarkeder og lønninger, som skaber asymmetriske strømme).

Der vil blive investeret over 10 mia. EUR fra ESI-fonde i at fremme samarbejde på tværs af grænserne i løbet af 2014-2020.

Få mere at vide

Nyheder