Undersøgelsen »Livskvalitet i europæiske byer« kaster lys over indbyggernes tilfredshed med deres byer

Flere værktøjer

 
29/01/2016

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort resultaterne af den femte Flash Eurobarometer-undersøgelse om »Vurdering af livskvalitet i europæiske byer«. Undersøgelsen omfattede i alt 79 europæiske byer i alle EU's medlemsstater samt i Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet. Mere end 40 000 personer blev interviewet om en række bymæssige spørgsmål.

Undersøgelsen fokuserer udelukkende på livskvalitet og viser, hvor tilfredse indbyggerne er med forskellige aspekter af bylivet, såsom beskæftigelsesmuligheder, tilstedeværelsen af udlændinge, offentlig transport og forurening i deres byer. Et af undersøgelsens vigtigste resultater er at europæerne overordnet set er meget tilfredse med de byer, hvor de bor. I alle byer, på nær seks, siger 80 % af respondenterne, at de er tilfredse med at bo i deres by. Nogle af resultaterne viser positive tendenser sammenlignet med tidligere år. I Budapest og Krakow er der for eksempel en stigning på 20 % blandt de personer, der har en positiv opfattelse af den offentlige transport i deres byer sammenlignet med 2012. Undersøgelsen afslører også hvilke områder, der fortjener særlig opmærksomhed, da de fleste personer mener, at sundhedsydelser, arbejdsløshed og uddannelse er de tre vigtigste spørgsmål i deres by.

Samhørighedspolitikken for 2014-2020 vil investere kraftigt i byområder med 15 mia. EUR, der forvaltes direkte af bymyndighederne til bæredygtig byudvikling. Undersøgelsen er udformet således, at byerne kan sammenligne sig selv inden for 30 kriterier, der omhandler sociale, økonomiske, kulturelle og miljømæssige spørgsmål. Den bør inspirere aktører og beslutningstagere til at vælge en holistisk tilgang til bæredygtig byudvikling. 

Yderligere oplysninger

XX

Nyheder

Relaterede temaer

Urban development