Høringer (Regionalpolitik)

Åbne høringer: giv os din mening ved at deltage i en åben høring.

Lukkede høringer: se resultaterne af de lukkede høringer, der er afsluttet.

Åbne høringer

Hjerneflugt: afbødning af problemer med befolkningsnedgang

Politikområder

Uddannelse, Migration og asyl, Regionalpolitik, Forskning og innovation

Målgruppe

Hjerneflugt er udvandringen af kvalificerede folk, hvis kvalifikationer der er mangel på, dér hvor de kommmer fra. De negative konsekvenser af hjerneflugt kan opstå på nationalt eller regionalt plan og kan forværre problemer, der skyldes befolkningsnedgang.

Med dette initiativ vil der blive set på de forskellige årsager til hjerneflugt, de langsigtede konsekvenser for EU og de mulige løsninger til at standse eller endda vende denne udvikling.

Dato 29 March 2022 - 21 June 2022

Lukkede høringer

Public consultation on Interregional Innovation Investment supported by the European Regional Development Fund (ERDF)

Policy activity

Regional policy, Interregional cooperation, Innovation, Investment

Target group

This consultation is open to all citizens and stakeholders of the EU interested in innovation driven growth in the Cohesion Policy. Contributions are particularly sought from stakeholders from regional innovation ecosystems, which are actively involved in making innovation happen in the EU

Date 30/08/2020 - 30/09/2020


Ex post evaluation of major projects supported by the European Regional Development Fund (ERDF) and Cohesion Fund between 2000 and 2013

Politikområder

Regionalpolitik, transport

Målgruppe

Høringens formål er at udpege og modtage bidrag fra følgende interessenter, som har erfaring med udformning, gennemførelse og/eller evaluering af større projekter på transportområdet: regionale/nationale myndigheder samt myndigheder, der forvalter operationelle programmer for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)/Samhørighedsfonden (CF), iværksættere eller støttemodtagere af større projekter på transportområdet, der støttes af EFRU/CF, økonomiske aktører i transportsektoren, NGO’er eller interessegrupper, eksperter og akademikere, hvis arbejdsområde er transport. Borgere, som gerne vil deltage i høringen, opfordres også til at gøre dette.

Dato 11/04/2018 - 23/05/2018


Offentlig høring om udnyttelse af EU-fonde på samhørighedsområdet

Politikområder

Regional policy, Beskæftigelse og sociale anliggender, Social inklusion, Erhvervsuddannelse

Målgruppe

Denne høring er åben for alle borgere og interessenter med interesse i samhørighedspolitik, bl.a. støttemodtagere under EU-programmer og -fonde såsom nationale, regionale og lokale myndigheder, mellemstatslige og ikkestatslige organer, akademiske institutioner, civilsamfundet og virksomheder.

Dato 10/01/2018 - 09/03/2018


Offentlig høring: Intelligent specialisering: En ny tilgang til europæisk vækst og beskæftigelse gennem regionale forsknings- og innovationsstrategier

Politikområde

Samhørighedspolitik, forsknings- og innovationspolitik, erhvervspolitik, uddannelsespolitik og relaterede politikområder (det digitale indre marked, energiunionen, vækst- og investeringsplanen, det indre marked osv.)

Målgrupper

Denne høring er åben for alle borgere og interesserede parter i EU, som ønsker at se innovationsdrevet vækst på det samhørighedspolitiske område. Vi er især ude efter bidrag fra interessenter, der er aktivt involveret i innovation i EU.

Dato 21/12/2016 - 24/03/2017


Høring om den efterfølgende evaluering af EFRU og Samhørighedsfonden 2007-2013

Politikområde

Regional policy

Målgrupper

All citizens and organizations are welcome to contribute to this consultation.

Contributions are particularly sought from stakeholders directly involved during the 2007-2013 programming period.

Dato 03/02/2016 - 27/04/2016


Høring om overvindelse af hindringer i grænseområder

Politikområde Ud over regionalpolitik og territorial samhørighed omfatter høringen også alle store politikområder (handel, beskæftigelse, uddannelse, transport, forskning, energi osv.)
Målgrupper Vi vil især gerne høre fra borgere i grænseområder (i EU-lande og grænseområder mellem EU og EFTA-/EØS-lande), nationale, regionale og lokale myndigheder, mellemstatslige og ikkestatslige organer, akademiske institutioner, civilsamfundet og virksomheder involverede i aktiviteter på tværs af grænserne.
Dato 21/09/2015 - 21/12/2015


Offentlig høring om "Den bymæssige dimension af EU's politikker - centrale elementer i en EU-dagsorden for byerne"

Politikområde Regionalpolitik og Bypolitik
Målgrupper Alle borgere og organisationer, berørte parter med ansvar og/eller interesse for byudvikling på EU-plan, nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder medlemslande, organisationer, akademiske institutioner og forskningsinstitutioner og forretningsdrivende
Dato 18/07/2014 - 26/09/2014


Offentlig høring om EU's strategi for Alperegionen

Politikområde Alle store politikområder er berørt (transport, energi, miljø, handel, beskæftigelse, forskning osv.)
Målgrupper Medlemslande, regionale og lokale myndigheder, mellemstatslige og ikke-statslige organer, offentlige organisationer, virksomheder, civilsamfundet og den almene offentlighed
Dato 16/07/2014 - 15/10/2014


Høring om EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EN)

Politikområde Regionalpolitik
Målgrupper Medlemslande, ikke-EU-lande, regionale og lokale myndigheder, mellemstatslige og ikkestatslige organer, offentlige organisationer, virksomheder, civilsamfundet og den brede offentlighed
Afslutningsdato 25/10/2013 - 17/01/2014


Consultation on the proposed EU Green Public Procurement (GPP) criteria for waste water infrastructure works

Politikområde Green Public Procurement
Målgrupper Member States national or regional authorities, companies and business associations, suppliers, SMEs, researchers, civil society
Afslutningsdato From 19 September to 14 December 2012


Consultation on the Conclusions of the Fifth Report on Economic and Social Cohesion

Politikområde Social, Economic and Territorial Cohesion
Målgrupper Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afslutningsdato From 12.11.2010 to 31.01.2011


Consultation on the EU Strategy for the Danube Region

Politikområde All the major policy fields are concerned: transport, energy, environment, trade, employment, research, etc...
Målgrupper Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental and Non-Governmental Bodies, Public Organisations, Enterprises, civil society and the general public
Afslutningsdato 12.04.2010


Green Paper on Territorial Cohesion - Turning territorial diversity into strength

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupper Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afslutningsdato 28.02.2009


Consultation on the EU Strategy for the Baltic Sea Region

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupper Stakeholders in the Baltic Sea Region: Member States, Regional and Local Authorities, Inter-Governmental Bodies and Non-Governmental Bodies, non Member States, the private sector and the general public.
Afslutningsdato 31.12.2008


Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupper Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afslutningsdato March 31, 2008


Growing Regions, growing Europe: Public Consultation on the future of EU Cohesion Policy

Politikområde Cohesion Policy
Målgrupper Member States, regions, cities, EU institutions, economic and social partners, civil society organisations, academics and citizens
Afslutningsdato January 31, 2008


Cohesion policy and cities: the urban contribution to growth and jobs in the regions

Politikområde Urban contribution to growth and jobs in the regions
Målgrupper All
Afslutningsdato February 17, 2006


Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs: Community Strategic Guidelines, 2007-2013

Politikområde Cohesion Policy 2007-2013
Målgrupper All
Afslutningsdato September 30, 2005


Practical guide to communication on the Structural Funds 2000-2006

Politikområde Information and publicity on the Structural Funds
Målgrupper Those in charge of information activities within the management authorities and all other organisations taking part in the implementation of information and publicity actions.
Afslutningsdato December 15, 2003


Guidelines on criteria and modalities of implementation of structural funds in the electronic communications sector

Politikområde Mid-term review of structural funds
Målgrupper Regional and local authorities
Afslutningsdato 5 July 2003


Dialogue with associations of local and regional authorities

Politikområde Follow-up on the White Paper on European Governance
Målgrupper Regional and local authorities
Afslutningsdato 23 May 2003


Regional development and cohesion in the European Union

Politikområde Regional development and cohesion
Målgrupper European citizens
Afslutningsdato 2004


Nyheder