Kriterier for grønne offentlige udbud på området for spildevandsinfrastruktur

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/07/2013

Dette dokument indeholder de EU-kriterier for grønne offentlige udbud, som det anbefales at anvende ved udbud i forbindelse med spildevandsinfrastrukturprojekter. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. Anvendelsen af kriterier for grønne offentlige udbud (GPP-kriterier) skal ses som en lejlighed for myndigheder, der håndterer spildevand, til at etablere og drive spildevandsinfrastrukturer på miljøvenlig vis.

 

Publications