Femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed - Investering i Europas fremtid

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2010

Den femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed er vedtaget i kølvandet på den værste finansielle og økonomiske krise i nyere tid. Som følge af denne krise iværksatte EU og medlemsstaterne en række foranstaltninger, der skulle holde virksomhederne i gang og befolkningerne i beskæftigelse, stimulere efterspørgslen og øge de offentlige investeringer.

Efterfølgende har flere regeringer haft problemer med refinansiering af deres
gæld på grund af en kombination af faldende indtjening og stigende udgifter
til velfærdsydelser og stimulerende foranstaltninger. På baggrund af de store
underskud og presset fra de finansielle markeder gennemfører de fleste regeringer i EU finanspolitiske konsolideringsforanstaltninger.

Midt i alt dette har EU vedtaget en ambitiøs ny strategi for langsigtet genopretning, Europa 2020. Den centrale målsætning er intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst. Europa 2020 fokuserer i endnu højere grad end forgængeren, Lissabonstrategien, på behovet for innovation, beskæftigelse og social integration og en effektiv indsats mod de miljømæssige udfordringer og klimaændringer med henblik på at opfylde den centrale målsætning.

Publications