Panorama 70: Intelligente tiltag styrker dansk erhvervsliv

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 10/10/2019

Efterårets udgave af Panorama-magasinet kan nu downloades. Det indeholder masser af artikler om nye udviklingstiltag, som blev afsløret ved dette års europæiske uge for regioner og byer.

Vi fremhæver de vigtigste resultater fra det nyligt offentliggjorte regionale indeks for konkurrenceevne samt fra Eurobarometerundersøgelsen om offentlighedens kendskab til og værdsættelse af regionalpolitik. Vi fortæller om alle finalisterne og afslører vinderne af dette års RegioStars Awards, der belønner de mest innovative EU-finansierede projekter.

Denne gang fokuserer vi på Danmark, som for nylig har oprettet Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal forvalte samhørighedsmidlerne. I et interview med vicedirektør Sigmund Lubanski forklarer han, hvad ændringerne betyder. Vi ser også på nogle af de seneste vellykkede danske projekter.

I afsnittet om evaluering rapporterer vi fra den ottende evalueringskonference, og vi kigger på de vigtigste resultater af EU’s Solidaritetsfonds arbejde de seneste 15 år. Vi giver dig også sidste nyt fra forhandlingerne om EU’s budget for næste finansieringsperiode og om, hvordan Portugal vurderer og tilpasser sin strategi for intelligent specialisering.

I afsnittet Med dine egne ord har vi bidrag fra Niedersachsen, og vi hører også om unges oplevelser med medieprogrammet Youth4Regions. Afsnittet om projekter besøger Italien, Spanien og Centraleuropa.

Publications