Panorama 69: Mæhren-Schlesien bryder ud af sin industrielle fortid Flere værktøjer

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 03/07/2019

Sommerudgaven af Panorama-magasinet kan nu downloades. Det dækker en lang række emner, og lederen er det sidste farvel fra vores afgående kommissær Corina Creţu.

Vores regionale fokus er denne gang på Mæhren-Schlesien i Tjekkiet og består af et interview med regionsformand Ivo Vondrák , eksempler på projekter samt en analyse af, hvordan de håndterer omstillingen fra kulindustri til en mere klimaneutral økonomi. Vi kigger også nærmere på transnationalt samarbejde via Interreg-programmet, ser på bedste praksis og projekter fra hele kontinentet og undersøger, hvordan EU's kompetenceramme gør det muligt at forvalte EU-midler effektivt.

I afsnittet Med dine egne ord har vi betragtninger fra to medlemmer af Europa-Parlamentet, der sidder i REGI-udvalget: Constanze Krehl og Jan Olbrycht. Desuden hører vi fra unge mennesker om deres erfaringer med medieprogrammet Youth4Regions.

Vi finder ud af, hvordan netværket af bredbåndskompetencekontorer hjælper med at gøre den digitale kløft mellem regionerne smallere, og hvordan internationalt samarbejde er med til at styrke cybersikkerheden. Afsnittet om projekter besøger Cypern, Frankrig og De Kanariske Øer.

Publications