Panorama 52: Giv en hånd med til realisering af samhørighedspolitikken

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/04/2015

Forårsudgaven af Panorama foreligger nu online på engelsk, og i hovedartiklerne skitseres Kommissionens planer for en mere intelligent investering og en mere effektiv gennemførelse. I den første artikel redegøres der for arbejdet i den nyligt nedsatte taskforce for bedre gennemførelse (»Task Force for Better Implementation«), som tager sigte på at hjælpe lande med absorptionsrater under gennemsnittet, mens den anden artikel vedrører lanceringen af rådgivningstjenesten fi-compass, og hvordan den passer ind i kommissionsformand Jean-Claude Junckers investeringsplan. Vi fortsætter også vores serie om, hvordan individuelle lande har udviklet deres operationelle programmer, idet vi ser på Slovenien og Tyskland og specifikke regioner i Frankrig og Polen.

Andetsteds i magasinet har vi en artikel om EU's investeringsaktiviteter i andre dele af verden, fra samarbejde med forskellige lande i Latinamerika til et mere direkte engagement i regionerne i EU's yderste periferi, i forbindelse med kommissær Corina Creţu's besøg på Guadeloupe.

Vi tager også et tilbageblik på EFRU's historiske rødder i forbindelse med fondens 40-års jubilæum, og en tidligere talsmand for regionalpolitikken i Kommissionen deler sine personlige synspunkter.

Du finder også det sædvanlige udvalg af nyhedsindslag og projektbeskrivelser fra hele EU.

Publications