Panorama 28 - Grønbog om territorial samhørighed, vejen frem

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 01/12/2008

Radet vedtog i 2006 de falleskabsstrategiske vejledninger, der sagde, “at fremme territorialt samarbejde skal vare en del af bestrabelserne pa at sikre, at alle Europas territorier har mulighed for at bidrage til dagsordenen for vakst og beskaftigelse”. Strategiske retningslinjer for udvikling i landdistrikter fremhaver ogsa bidraget fra programmer i relation til territorialt samarbejde.

Behovet for at promovere samarbejde, dialog og partnerskab mellem forskellige regeringsniveauer, organisationer og de mennesker, der implementerer politikken lokalt, bliver stadig mere anerkendt.

Pa grund af disse sammenhange og de forandringer, der fulgte de seneste udvidelser, behovet for at harmonisere starke sider for at klare den globale okonomis udfordringer og nodvendigheden af at arbejde mod mere baredygtig vakst udgav Kommissionen denne gronbog og lancerede en horingsfase. Sa hvad er det, der virkelig skal diskuteres?

More information :

Territorial samhørighed

Publications