VEJLEDNING FOR MODTAGERE AF STØTTE fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og tilknyttede instrumenter

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 28/11/2014

Denne vejledning for støttemodtagere er ikke en udtømmende liste over tilgængelige EU-fonde. Den bygger på den fælles strategiske ramme (bilag 1 til forordning (EU) nr. 1303/2013), der også indeholder grundlaget for bedre koordinering mellem ESIF og andre EU-instrumenter.

For hvert tematiske mål, der identificeres i ESIF-forordningen, har vejledningen en komplet oversigt over supplerende instrumenter, der er tilgængelige på EU-plan, med detaljerede informationskilder, eksempler på god praksis til kombinering af forskellige finansieringsstrømme samt en beskrivelse af relevante myndigheder og organer, som er involveret i forvaltningen af hvert instrument.

De links, der findes i dokumentet, vil gøre det muligt for potentielle støttemodtagere at finde vej i den labyrint af materiale, der findes online, og føre dem til de mest direkte og nyttige websteder og dokumenter. Der findes også en onlinetjekliste, som kan hjælpe potentielle støttemodtagere til at finde frem til de mest hensigtsmæssige finansieringskilder.

More information :

Online checklist

Publications