Vejledning til medlemsstaterne om revisionsstrategien

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Formålet med dette dokument er at give vejledning til revisionsmyndigheden, der er ansvarlig for udarbejdelsen af revisionsstrategien (i det følgende benævnt "strategien") i henhold til artikel 127, stk. 4, i forordningen om fælles bestemmelser. Denne vejledning finder anvendelse på ESI-fondene, bortset fra ELFUL, og følger strukturen i den model til revisionsstrategien, der er fastsat i bilag VII til gennemførelsesforordningen.

Denne vejledning indeholder Kommissionens anbefalinger vedrørende de forskellige afsnit af strategien. Disse er ikke kun udledt af de ovennævnte bestemmelser, men også af Kommissionens erfaring med revisionsstrategier i den foregående programmeringsperiode, eksisterende internationalt anerkendte revisionsstandarder og bedste praksis.

Strategien er et element i sikkerhedsmodellen for ESI-fondene (bortset fra ELFUL), da den er et planlægningsdokument, som fastlægger revisionsmetodologien, stikprøvemetoden vedrørende revisioner af operationer og planlægning af revisioner i forbindelse med de første tre regnskabsår og skal ajourføres årligt fra 2016 til og med 2024.

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications