Hvad er EU's makroregionale strategier?

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Polish Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 15/12/2017

Den Europæiske Unions makroregionale strategier definerer politiske rammer, så lande i samme region i fællesskab kan udvikle løsninger på fælles problemer og blive bedre i stand til at udnytte fælles muligheder (f.eks. forurening, søveje, erhvervslivets globale konkurrenceevne osv.). Dermed opnår landene fordele gennem et styrket samarbejde, og målet er at give politikkerne større gennemslagskraft, end hvis landene skulle løse problemerne hver for sig. De makroregionale strategier i EU kan modtage støtte fra EU-fondene, blandt andet de europæiske struktur- og investeringsfonde.

For at sikre gode resultater af de makroregionale strategier i EU skal de deltagende partnere (medlemsstater, regioner, kommuner, NGO'er osv.) basere aktiviteterne på nogle få men centrale principper: et relevant partnerskab og en hensigtsmæssig samarbejdsmekanisme, stærk koordinering af aktiviteterne med hensyn til de relevante politikker og deres finansieringskilder og et aktivt og positivt samarbejde i og mellem lande og sektorer i den pågældende makroregion. 

More information :

Macro-Regional Strategies

Publications