9 måder Samhørighedspolitikken fungerer på for Europa: de vigtigste resultater 2007-2013

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Samhørighedspolitikken 2007-2013 blev gennemført på en tid med store udfordringer. Europa blev ramt af den økonomiske og finansielle krise, der begrænsede offentlige investeringer — hvilket gjorde midler fra Samhørighedsfonden endnu vigtigere for vækst og jobskabelse.

En uafhængigekspertevaluering af finansieringsperioden 2007-2013 konkluderede, at investeringer under samhørighedspolitikken havde opnået positive, håndgribelige resultater , der spænder fra jobskabelse, positiv virkning på regionale uligheder samt en stigning i BNP.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications