MEDDELELSE om EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Denne meddelelse vurderer behovene og mulighederne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst i området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav. Den indeholder rammerne for en overordnet makroregional strategi og handlingsplan med henblik på at tackle disse udfordringer og muligheder gennem et samarbejde mellem de deltagende lande.

Området udgøres af et funktionelt område, som hovedsagelig defineres af Adriaterhavet og Det Joniske Hav. Området omfatter desuden et betydeligt landområde og behandler hav-, kyst- og landområder som indbyrdes forbundne systemer. Med de øgede strømme af varer, tjenesteydelser og personer som følge af Kroatiens tiltrædelse af EU og med udsigten til, at også andre lande i området tiltræder EU, spiller havnene og deres bagland en betydelig rolle. Når opmærksomheden rettes mod forbindelser mellem hav og land, fremhæves også betydningen af ikkebæredygtige landbaserede aktiviteter for kystområder og marine økosystemer.

Med sine mere end 70 mio. indbyggere spiller området en vigtig rolle for at styrke den geografiske kontinuitet i Europa. Strategien bygger på det adriatisk-joniske initiativ, som omfatter otte lande; der er vedlagt et kort. Strategien er åben for andre partnere i området.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications