Fremtiden for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 06/10/2011

Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (EUSF) blev oprettet i 2002 for at give Unionen et instrument til en effektiv reaktion på større naturkatastrofer, der berører medlemsstaterne eller de lande, der forhandler om optagelse i Unionen. Der fandtes ikke tidligere et sådant internt instrument.

Indtil udløbet af 2010 havde Kommissionen modtaget 85 ansøgninger om økonomisk støtte fra 23 forskellige lande: 27 af disse ansøgninger hører til kategorien "større naturkatastrofer", som er fondens hovedindsatsområde.

More information :

European Union Solidarity Fund (EUSF)

Publications