Ajourført vejledning til medlemsstaterne om behandling af fejl indberettet i de årlige kontrolrapporter

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 09/10/2015

Formålet med dette dokument er at give vejledning til medlemsstaternes myndigheder (revisionsmyndighederne) ved at præciserede de vigtigste spørgsmål, de har stillet i programmeringsperioden 2007-2013 om behandling og evaluering af de fejl, der konstateres i forbindelse med deres revisioner af operationer. Vejledningen præciserer også beregningen af den samlede kalkulerede fejlprocent, de dermed forbundne korrigerende foranstaltninger og indvirkningen på revisionsmyndighedens udtalelse, der er afgivet i henhold til artikel 62, stk. 1, litra d), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1083/2006 og artikel 61, stk. 1, litra e), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1198/2006.

Dokumentet er en opdatering af Kommissionens vejledning COCOF 11-0041-01-EN af 07/12/2011 og EFFC/87/2012 af 09/11/2012, som inddrager de erfaringer, der siden er indhøstet i vurderingen af de årlige kontrolrapporter for 2012, 2013 og 2014. Vejledningen samler de præciseringer, der er formidlet til revisionsmyndigheder siden 2011, med opdateringer, hvor det er nødvendigt. Bilag 3 indeholder en tabel med en sammenligning af opbygningen af den tidligere og den opdaterede vejledning om behandling af fejl. Denne vejledning danner grundlag for vejledningen om behandling af fejl for programmeringsperioden 2014-2020, der senere vil blive offentliggjort.
Vejledningen er et fælles dokument udarbejdet af Generaldirektoratet

Publications