Vejledning til koordinationsudvalget for fondene vedrørende behandling af bistand fra eu med tilbagevirkende kraft i perioden 2007-2013

Flere værktøjer

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/03/2012

Støtte med tilbagevirkende kraft er en forvaltningsmyndigheds tildeling af bistand fra EU til en operation, som allerede har afholdt udgifter fra nationale kilder eller allerede er afsluttet, inden der formelt er anmodet om eller blevet ydet bistand fra EU – i det følgende benævnt "bistand fra EU med tilbagevirkende kraft".

Publications